Dwaaldetectie en preventie

Meer bewegingsvrijheid voor patiënten of bewoners zonder een verhoogd risico op ongelukken? Met yooBee Smart Care kun je een virtuele veilige zone of leefcirkel afbakenen. Wanneer iemand zich buiten de zone begeeft, gaat een alarm af bij de verpleegkundige of aan de receptie.

Sommige zorgbehoevenden vertonen dwaalgedrag en staan midden in de nacht op. Ze verlaten hun kamer en beginnen rond te dwalen in de gangen of gaan de kamer van een andere bewoner binnen. Voor zorgbehoevenden die een meer gecontroleerde bewegingsvrijheid nodig hebben, kan yooBee dwaaldetectie en preventie ingezet worden: de combinatie van een persoon met yooBee Wrist Tracker met geofencingtechnieken/leefcirkels* biedt een oplossing om het verplegend personeel te laten weten wanneer iemand zijn / haar kamer heeft verlaten en ronddwaalt.

*Een geofence/leefcirkel  is een virtuele zone of perimeter die wordt ingesteld rond een fysieke locatie. Geofencing kan worden gebruikt om het verlaten van een bepaalde toegestane zone of het betreden van een verboden zone te detecteren.

Geofencing of leefcirkels kunnen op verschillende niveaus worden ingesteld steeds aangepast aan de zorgbehoefte van een persoon.  

  • Een leefcirkel kan worden ingesteld rond de kamer van de bewoner: zodra de bewoner de zone verlaat, wordt er een kennisgeving naar het personeel gestuurd.
  • Een leefcirkel kan worden gedefinieerd in de gang, dicht bij de kamer van de bewoner. Zodra de bewoner de zone betreedt, kan de kamer automatisch worden ontgrendeld.
  • Een reeks geofences kunnen worden gedefinieerd in de buurt van uitgangen. Een eerste leefcirkel kan worden ingesteld wanneer een bewoner onderweg is naar de uitgang. Dit genereert een waarschuwingsbericht voor het verplegend personeel. Een 2de leefcirkel kan worden ingesteld vlak aan de uitgang. Wanneer de bewoner deze zone probeert te verlaten, wordt een alarmmelding verzonden naar het personeel en kan de uitgangsdeur automatisch worden vergrendeld.