Software

Overzicht

De software van het yooBee Indoor Postionining and Tracking systeem bestaat uit verschillende onderdelen:

 • yooBee Cloud Server: de Cloud Console bevat de meeste intelligentie van het systeem. Het doet de positiebepaling en bevat de database met de plattegronden, de configuraties en de kalibratiegegevens van alle locaties waar de yooBee hardware werd geïnstalleerd. Verder wordt de Cloud Console gebruikt voor licentiebeheer, gebruikersbeheer en authenticatie.
 • yooBee Cloud Console: (https://api.blooloc.com) de Cloud Console is een uitgebreide set webgebaseerde tools om een locatie te configureren en voor te bereiden. (zie hieronder voor meer informatie)
 • yooBee Cloud API
 • yooBee Mobile Development SDK's
overview

 

Cloud Server

De yooBee Cloud Server bevat  state-of-the-art indoor positie bepaling software die een sensorfusie-algoritme gebruikt om de meest waarschijnlijke positie te berekenen op basis van sensorgegevens, RF-metingen en plattegrondinformatie.

De database van de Cloud Server bevat de plattegronden, de configuraties, set-ups en de kalibratiegegevens van alle locaties waar de yooBee-oplossing is geïnstalleerd, alsook de identificatie en configuratie gegevens van alle hardware aparaten (hubs, sensoren, trackers).

De positiegegevens en gebeurtenissen gegenereerd door de yooBee Cloud Server kunnen online bevraagd worden via de Cloud API. Standaard wordt deze uitgevoerd op Cloud servers die BlooLoc zelf beheert maar op verzoek kan de Cloud console ook worden geïnstalleerd en geconfigureerd in het datacenter/cloud van de klant.

 

Cloud Console

De yooBee Cloud Console is een uitgebreide set webgebaseerde tools voor:

 • Invoer en bewerken van plattegronden en venue structuren (muren, obstakels)
 • Plaatsing van hubs en sensoren op plattegronden
 • Simulatie ondersteuning voor app-ontwikkelaars
 • Visualisatie van positiebepaling van trackers en smartphones
 • Systeemconfiguratie en monitoring: RF-communicatiekwaliteit, batterijstatus van apparaten, laadstroom, temperatuur.

 

Cloud API

De yooBee Cloud API zijn webservices, aangeboden door de servers van BlooLoc en  toegankelijk via een veilige HTTP-verbinding. De webservices zijn REST-gebaseerd en maken gebruik van JSON voor gegevensuitwisseling.

De Cloud API wordt gebruikt om:

 • De eigenschappen van een site te bepalen en op te vragen(vloeren, muren, obstakels)
 • De infrastructuur te definiëren en op te vragen (locatie en status van hubs / sensoren)
 • De laatst berekende positie van trackers of smartphones op te bevragen (realtime of met 15 sec vertraging) of positie updates live binnen te nemen
 • De beweging van trackers of smartphones evenals aanwezigheid of afwezigheid binnen een zone te bevragen
 • Informatie te verzamelen over gebeurtenissen (zoals een druk op een knop of het verlaten of binnenkomen van een voorafbepaalde zone)

Streaming API's worden aangeboden als een efficiënte manier om real-time updates van posities of gebeurtenissen te ontvangen.

 

Mobile SDKs

De yooBee Mobiele SDK’s vergemakkelijken de integratie van Indoor Positioning in native mobiele apps, die op elke iOS- of Android (> 4.3) smartphone of tablet worden uitgevoerd. Met slechts een paar regels code kunnen mobiele apps locatiebewust worden gemaakt. Je kan als ontwikkelaar kiezen om de locatie gegevens zelf verder te verwerken of gebruik maken van 2D en 3D visualisatie mogelijkheden voor handen in de SDK.

De Mobile SDK maakt de configuratie, bediening en toegang tot de Indoor Positioning-service mogelijk. De SDK verzamelt inertial sensordata  van een smartphone of tablet waarmee de meest waarschijnlijke positie berekent. Dit proces kan worden uitgevoerd terwijl de app enkel op de achtergrond draait.

Omwille van privacy is de informatie over de positie/locatie van de smartphone enkel op het apparaat zelf aanwezig, en positie bepaling is mogelijk zonder dat het apparaat internet toegang heeft. Als alternatief kan deze data ook worden overgezet naar de Cloud Server om op die manier het batterijpercentage van de smartphone of tablet te sparen.

De SDK wordt geleverd met documentatie en een voorbeeld-app die kan worden gebruikt voor het testen van een lokaal geïnstalleerde yooBee oplossing.